ټول مسولین مکلف دي او دنده لري، چې د مرکز او ولسوالیو په کچه د غصب پر وړاندې په مبارزه وکړي. عبدالجبار نعمیمی

 

د قاتلینو، تروریستانو، سړي تښتونکو او مجرمینو په کشف او نیولو او دغه راز د غاصبینو او مجرمینو په مجازات کولو کې په جدیت او قاطعیت سره ګام پورته کړي، ځکه چې اوسنی حالت را ته د منلو نه دی او که له دې وروسته په دې برخه کې اړونده مسولین په پوره مسولیت، جدیت او قاطعیت سره ګام پورته نه کړي نو د قانوني لارو به یې په اړه غوڅ اقدام وشي.

عبدالجبار نعیمي

۱۶ / ۸ / ۱۳۹۵
د لغمان ولایت د رسنیو او اړیکو دفت